T.U.I.G.

Ter Uitroeiing van het Inferieure Geslacht

In deze radicaal filosofische performance verhouden twee boze meisjes zich tot Valerie Solanas, de vrouw die Andy Warhol neerschoot en zei dat de man een biologisch ongeluk is.

VALERIE: Het leven in deze maatschappij is op zijn best oersaai en de maatschappij is in geen enkel opzicht van belang voor vrouwen. Voor vrouwen met burgerzin, verantwoordelijkheidsbesef en behoefte om uit de band te springen zit er dus niets anders op dan de regering omver te werpen, het geld af te schaffen, volledige automatisering in te voeren en het mannelijk geslacht uit te roeien.

Concept, tekst en spel: Emma Buysse en Maria Marbus

Speeldata:
11 maart 2018: International Women’s Day Festival, Studio/K, Amsterdam